BÀI GIẢNG – DINH DƯỠNG KHOÁNG THỰC VẬT

Nội dung:

Nguyên tố cần thiết
Nguyên tố có hại
Nguyên tố gây hại
Các kiểu triệu chứng thấy được gây ra do rối loạn (thiếu/thừa) dinh dưỡng
Nguyên tắc để xác định vao trò & triệu chứng rối loạn đối với một nguyên tố dinh dưỡng
Ảnh hưởng của pH và độ hòa tan của các nguyên tố dinh dưỡng
Quan hệ giữa các yếu tố dinh dưỡng
Dạng hấp thụ của các nguyên tố dinh dưỡng khác nhau
Phân loại mức độ di động của các nguyên tố dinh dưỡng trong cơ thể thực vật
Ý nghĩa sinh lý và quá trình đồng hóa N
Cơ chế hình thành nốt sần ở cây họ đậu
Chức năng sinh lý của Nitơ
Quá trình hấp thụ Nitơ
Biểu hiện thiếu/ thừa Nitơ
Chức năng sinh lý của phospho
Khó khăn đối với hấp thụ phospho của cây trồng
Vai trò của các nấm Mycorhizae đối với dinh dưỡng lân ở cây trồng
Biểu hiện thiếu/ thừa lân
Ý nghĩa sinh lý và quá trình đồng hóa Kali
Đặc tính chức năng sinh lý của Kali
Biểu hiện thiếu/ thừa kali
Ý nghĩa sinh lý và quá trình đồng hóa Canxi
Đặc tính – chức năng sinh lý của canxi
Biểu hiện thiếu canxi
Ý nghĩa sinh lý và quá trình đồng hóa Magne
Đặc tính và chức năng sinh lý của Magne
Ý nghĩa sinh lý và quá trình đồng hóa lưu huỳnh
Đặc tính và chức năng sinh lý của lưu huỳnh
Biểu hiện thiếu lưu huỳnh
Các nguyên tố vi lượng Bo, Kẽm, Mangan, sắt, đồng, molibden, clo
Nguyên tắc bón phân hợp lý
Cung cấp dinh dưỡng qua lá
Hấp thụ dinh dưỡng

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Xem tất cả