Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Biên soạn: PSG.TS. Nguyễn Trần Oánh (chủ biên) – TS. Nguyễn Văn Viên – KS. Bùi Trọng Thủy
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, Hà Nội – 2007

Tải tại đây

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Xem tất cả