Giáo Trình Chăm sóc cây Bơ - Nghề trồng cây bơ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề trồng cây bơ
Biên soạn: LÊ THỊ NGA (Chủ biên) – PHẠM THỊ BÍCH LIỄU – NGUYỄN QUỐC KHÁNH
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, HÀ NỘI

Nội dung:

Bài 1. Trồng dặm cây bơ
Bài 2. Làm cỏ, xới đất và vun gốc vườn bơ
Bài 3. Tủ gốc cho cây bơ
Bài 4. Tưới nước và tiêu nước cho cây bơ
Bài 5. Bón thúc phân cho cây bơ
Bài 6. Tỉa cành, tạo tán cho cây bơ
Bài 7. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây bơ
Bài 8. Phòng trừ sâu hại trên cây bơ
Bài 9. Phòng trừ bệnh hại trên cây bơ

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Xem tất cả

Viết Bình luận