ACENIDAX 17WP

Thương hiệu: CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX
Loại sản phẩm: Thuốc trừ cỏ

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Là thuốc trừ cỏ dại hại lúa cấy

Trừ cỏ ở giai đoạn tiền nảy mầm muộn và hậu nảy mầm sớm.
Sử dụng theo phương pháp trộn rắc: trộn với phân lân (phân đạm ure) để rắc.

 • Thuốc trừ cỏ nội hấp, chọn lọc, trừ sạch các loại cỏ thường gặp trên ruộng lúa cấy: cỏ lồng vực, cỏ năn, cỏ lác, cỏ chác, cỏ lưỡi mác, cỏ đuôi phụng, cỏ vẩy ốc, cỏ bợ…
 • Là thuốc trừ cỏ trộn rắc nên sử dụng tiện lợi và tiết kiệm công lao động.
 • Thuốc an toàn đối với lúa
 • Liều lượng sử dụng: 350 – 400 g/ha
 • Dùng 10 g thuốc trộn đều với 1kg cát (đất bột khô), sau đó đem hỗn hợp trộn với 7kg lân (2 – 3 kg đạm ure). Rải đều cho 250 m2.
 • Dùng 15 g thuốc trộn đều với 1kg cát (đất bột khô), sau đó đem hỗn hợp trộn với 10kg lân (3 – 4 kg đạm ure). Rải đều cho 250m2
 • Rải thuốc sau khi cấy 4 – 5 ngày hoặc 7 – 8ngày, khi lúa đã bén rễ hồi xanh (trước khi cỏ tạp nảy mầm hoặc đang nảy mầm).
 • Trong thời gian xử lý thuốc, trên ruộng phải có 1 lớp nước mỏng, không được để lộ đất, giữ nước trong vòng 5 – 7 ngày.
 • Không được pha thuốc với nước để phun.
 • Không rải thuốc khi lá lúa còn ướt.
 • Không sử dụng thuốc để trừ cỏ ruộng mạ hoặc lúa cấy mạ sân nhỏ hơn 12 ngày tuổi.
 • Không được dùng thuốc khi nhiệt độ thấp dưới 15O C

Sản phẩm liên quan