Cascade 5EC - Thuốc Trừ Sâu, Nhện Hại Cây Trồng - Flufenoxuron

Thương hiệu: BASF Vietnam Co., Ltd
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Sâu Rầy Rệp

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Hoạt chấtFlufenoxuron (min 98 %)
Hàm lượng hoạt chất50 g/l
Nhóm thuốcThuốc trừ sâu
Nhóm độc

WHO   


 cây có múi nhện đỏ
Liều lượng: 1.0 - 2.0 lít/haPHI: 7
Cách dùng: Lượng nước phun 600 - 1000 lít/ha


 lạc sâu xanh da láng
Liều lượng: 1.2 - 2.4 lít/haPHI: 7
Cách dùng: Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha.


 đậu tương sâu xanh da láng
Liều lượng: 1.2 - 2.4 lít/haPHI: 7
Cách dùng: Lượng nước phun 400 - 600 lít/ha.


 chè nhện đỏ
Liều lượng: 1.0 - 2.0 lít/haPHI: 7
Cách dùng: Lượng nước phun 600 - 1000 lít/ha