CLEANSHOT 6OD

Thương hiệu: Alfa Sài Gòn
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Cỏ

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

CLEANSHOT 6OD
Cyhalofop butyl 50g/l + Penoxsulam 10g/l 
60g/l

Sản phẩm liên quan