CLYMOSATE 410SL

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: CLYMOSATE 410SL

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

Tên thương mại

CLYMOSATE 410SL

Hoạt chất

Glyphosate amin salt 480g/l

Qui cách

1lít

Công dụng

Là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, trừ rất nhiều loại  cỏ hằng niên, đa niên... đặc biệt đối với cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ chỉ, cỏ mần trầu.... trên các vùng đất không trồng trọt hoặc đồn điền cao su

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng

Trừ cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ lá hẹp hằng niên: 2.5-4.0 lít/pha 120-140ml/16l

phun ướt đều thân lá cỏ khi cỏ đang sinh trưởng mạnh. lượng nước phun 500-600lít/ha 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan