EMATIN 1.9EC - Thuốc Trừ Sâu Sinh Học - Đặc trị sâu cuốn lá lúa, sâu xanh đục quả cà phê

Thương hiệu: Alfa Sài Gòn
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Sâu Sinh Học

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

EMATIN 1.9EC
Emamectin benzoate
19g/l

Thuốc Trừ Sâu Sinh Học

Đặc trị sâu cuốn lá lúa, sâu xanh đục quả cà phê

Sản phẩm liên quan