Folicur 430SC

0₫
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm Folicur 430SC

Thành phần: Tebuconazole

Đặc điểm:

  • Kiểm soát bệnh lúa von.
  • Kiểm soát bệnh lem lép hạt.
  • Tăng năng suất và chất lượng:
    • Tăng năng suất.
    • Giúp hạt lúa sáng, mảy, no nặng và vào chắc tới cậy.
    • Hạt gạo xay ra sáng bóng, có tỷ lệ gạo nguyên cao và ít gạo gãy (tấm)

Phương pháp xử lý giống:

Giống được ngâm, xả chua và ủ đến khi hạt nứt nanh theo tập quán của nông dân. Trộn đều 1-2 ml Folicur 430SC với 1 kg lúa giống đã nứt nanh, và ủ tiếp khoảng 10 - 16 giờ sau đó mang đi sạ (tùy theo sạ tay hay sạ hàng).

Hướng dẫn sử dụng:

 Loại bệnh

Liều dùng 

Cách xử lý 

 Lúa von         

 1-2 ml/ kg hạt giống

Xử lý hạt giống 

 Lem lép hạt, đốm vằn, 
vàng lá (do nấm)

 8 ml/ 16 lít nước

 Phun trước khi lúa trổ 
và khi lúa trổ đều