Gly - Up 480 SL

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Gly - Up 480 SL

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

ên thương mại

GLY-UP 480 SL

Thuốc trừ cỏ

Hoạt chất

Glyphosate-ipa  480gr/l

Qui cách

1L, 5L

Công dụng

Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nẩy mầm; chuyên trừ các loại cỏ hằng niên và đa niên cho cây cao su, chè, cà phê, vườn cây ăn trái.

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng

Cây trồng

Cỏ hại

Liều lượng

Cao su, chè, Cà phê, cam, quýt, xoài, đất chưa gieo lúa

Cỏ tranh

4-6L thuốc/ha. Pha 80-100ml thuốc/bình 8L nước

Cỏ cú, cỏ ống, cỏ lá rộng

2,5-3,5L thuốc/ha. Pha 50-60ml thuốc/bình 8L nước

Các loại cỏ khác (Cỏ là hẹp)

2,5-3L thuốc/ha. Pha 50ml thuốc/bình 8L

Phun 5-6 bình 8L cho 1000m²

 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan