MICHELLE 62EC - Thuốc trừ cỏ - Butachlor

Thương hiệu: Sinon Corporation
Loại sản phẩm: thuốc trừ cỏ

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Sản xuất: Sinon Corporation - Taiwan

*Hoạt chất: Butachlor.....................620g/lít

*Đặc tính: 

Thuốc trừ cỏ chọn lọc, tác dụng tiền nẩy mầm

Thuốc được hấp thu dễ dàng qua tất cả các bộ phận của cây cỏ như: rễ cỏ và mầm cỏ. Vì vậy thuốc rất thích hợp trừ cỏ cho giai đoạn tiền nẩy mầm.

*Ưu điểm: Với chất an toàn đặc biệt nên hiệu lực trừ cỏ cao và an toàn cho lúa. Không gây chết mầm nơi ruộng bị đọng vũng, không tốn công dậm vá. 

Michelle hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, phun sớm hiệu quả càng cao, diệt luôn lúa cỏ

*Công dụng: Thuốc trừ cỏ tiền nẩy mầm cho lúa, đặc trị cỏ lồng vực (cỏ gạo), cỏ đuôi phụng (cỏ cám), cỏ cháo, cỏ chác & cỏ lá rộng khác. 

RUỘNG SẠCH CỎ VÀ LÚA CỎ - AN TOÀN KHÔNG CHẾT VŨNG

Sản phẩm liên quan