Nixon 20WP

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Nixon 20WP

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

Tên thương phẩm :Nixon 20WP
Tên hoạt chất :Bispyribac - Sodium (min 93 %)
Loại thuốc :Thuốc trừ cỏ
Danh mục thuốc :Được phép sử dụng
Đối tượng phòng trừ :20WP: Cỏ/lúa gieo thẳng
Tác động của thuốc :thuốc nội hấp, trừ cỏ chọn lọc, hấp thụ qua lá và rễ.
Nhóm độc :Nhóm 3
Mức độ độc :với cá: không độc, với ong: ít độc
Khả năng hỗn hợp :có thể hỗn hợp với thuốc trừ cỏ khác
Đặc điểm chung :Kìm hãm sự tổng hợp axetolactat, bao vây sinh tổng hợp amino axit. Trừ cỏ hậu nảy mầm

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan