- 8%

NPK Đầu Trâu 17-5-20-5S+TE

  • Tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
  • Tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng hiệu quả kinh tế.
  • Duy trì và cải thiện độ màu mỡ của đất.
Thương hiệu: Bình Điền - Lâm Đồng
Loại sản phẩm: Phân Bón Gốc

275,000₫

Giá Thị Trường: 300,000₫
Tiết Kiệm: - 8% (25,000₫)

Tại sao chọn chúng tôi?

THÀNH PHẦN:

Đạm tổng số (Nts): 17%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 20%;

Lưu huỳnh (S): 5%;

TE:

- Kẽm (Zn): 60 ppm;

- Đồng (Cu): 50 ppm;

- Bo (B): 200 ppm;

- Mangan (Mn): 150 ppm;

Độ ẩm: 5%.

CÔNG DỤNG:

- Tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng hiệu quả kinh tế.

- Duy trì và cải thiện độ màu mỡ của đất.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Cây cà phê: 450-750 kg/ha/lần, bón thời kỳ kinh doanh.

2. Cây hồ tiêu: 0,2-0,4 kg/trụ/lần, bón thời kỳ kinh doanh.

3. Cây thanh long: 0,3-0,6 kg/trụ/lần, bón thời kỳ kinh doanh.

4. Cây công nghiệp: 350-650 kg/ha/lần, bón thời kỳ kinh doanh.

5. Cây ăn trái: 300-600 kg/ha/lần, bón thời kỳ đậu trái và nuôi trái lớn.

6. Cây lương thực: 100-450 kg/ha/vụ, chia ra bón thúc cây con và cây trưởng thành.

7. Cây rau màu: 50-400 kg/ha/vụ, chia ra bón thúc cây con và cây trưởng thành.

Chú ý:

Lượng bón có thể thay đổi tùy theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

Sản phẩm liên quan