NPK JVF 16-16-8-13S+TE

Thương hiệu: JVF
Loại sản phẩm: Phân Bón Gốc

550,000₫

Tại sao chọn chúng tôi?

Thành phần

Đạm tổng số (Nts): 16%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%

Lưu huỳnh (S): 13%

Bo (B): 466ppm

Kẽm (Zn): 800ppm

Độ ẩm: 2%

- Cây cà phê: 500 - 700 kg/ha/đợt bón
- Lúa: 400 - 450 kg/ha/vụ
- Dưa hấu 3 đợt bón: 400 - 400 - 200 kg/ha/đợt
- Cây ăn trái sau thu hoạch: 0,3 kg/m đường kính tán
- Rau màu: 200 - 400 kg/ha/vụ

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan