Pesieu 500SC

0₫
Thương hiệu Nhật Bản
Mã sản phẩm pesieu 500SC
Thuốc trị nhện đỏ Pesieu 500SC
  • HOẠT CHẤT: Diafenthiuron 500g/lít

  • NGUỒN GỐC: Nhật bản

  • ĐỐI TƯỢNG DIỆT TRỪ:  trừ hiệu quả nhện đỏ, đặc biệt cho những vườn bị Nhện đỏ nhiều, nhờn thuốc.


CÔNG DỤNG

  • Thuốc trừ nhện đỏ Pesiew 500SC: trừ hiệu quả nhện đỏ, đặc biệt cho những vườn bị Nhện đỏ nhiều, nhờn thuốc

  • Đặc biệt KHÔNG MÙI


CÁCH DÙNG

  • Liều lượng: pha 20-30ml áp dụng cho bình từ 16-20lit nước