Rựa quéo

120,000₫
Thương hiệu Lò rèn Châu Định
Mã sản phẩm Rựa quéo