StarBem Super 500WP, 750WP - Thuốc đặc trị đạo ôn trên lúa - Sulfur & Tricyclazole

Thương hiệu: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
Loại sản phẩm: Thuốc trừ đạo ôn

Liên Hệ: (Zalo) 0909 164 798

Tại sao chọn chúng tôi?

Tên thương phẩm :StarBem Super 500WP, 750WP
Tên hoạt chất :Sulfur 350g/kg (250g/kg) + Tricyclazole 150g/kg (500 g/kg)
Loại thuốc :Thuốc trừ bệnh
Nhóm thuốc :Hỗn hợp trừ bệnh
Danh mục thuốc :Được phép sử dụng
Dạng thuốc :500WP, 750WP: Bột hòa nước
Đối tượng phòng trừ :500WP, 750WP: Đạo ôn/lúa