Sumicombi 30EC - Thuốc Trừ Sâu - Fenitrothion 25% (250g/l) + Fenvalerate 5% (50g/l)

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Sâu Rầy Rệp

Liên Hệ: (Zalo) 0909 164 798

Tại sao chọn chúng tôi?

Hoạt chấtFenitrothion 25% (250g/l) + Fenvalerate 5% (50g/l)
Hàm lượng hoạt chất300g/l
Nhóm thuốcThuốc trừ sâu
Nhóm độc

GHS   

WHO   


Phạm vi sử dụng

 cà phê sâu đục quả
Liều lượng: 1.0 - 1.25 lít/haPHI: 14
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha.
 cà phê rệp vảy
Liều lượng: 1.0 - 1.25 lít/haPHI: 14
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha.
 đậu tương sâu khoang
Liều lượng: 1.0 - 1.25 lít/haPHI: 14
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha.
 lúa sâu cuốn lá
Liều lượng: 1.0 - 1.25 lít/haPHI: 14
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha.
 lúa sâu đục thân
Liều lượng: 1.0 - 1.25 lít/haPHI: 14
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha.
 lúa rầy nâu
Liều lượng: 1.0 - 1.25 lít/haPHI: 14
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha.
 lúa bọ xít
Liều lượng: 1.0 - 1.25 lít/haPHI: 14
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha.

Sản phẩm liên quan