Anhead 6GR

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Anhead 6GR

0₫

Tên thương phẩm :

Anhead 6GR, 12GR

Tên hoạt chất :

Metaldehyde

Loại thuốc :

Thuốc trừ ốc

Nhóm thuốc :

Trừ ốc

Danh mục thuốc :

Được phép sử dụng

Dạng thuốc :

6GR, 12GR: Hạt

Đối tượng phòng trừ:

6GR, 12GR: Ốc bươu vàng/lúa.

Tổ chức xin đăng ký :

Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời.