Thuốc Trừ Bệnh Cho Cây Trồng Vieteam 22SC, 42SC, 45WP, 60WG, 75WP, 77WG, 80WP, 82WP, 98WP, 700SC

Thương hiệu: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Bệnh

Liên Hệ: (Zalo) 0909 164 798

Tại sao chọn chúng tôi?

Tên thương phẩm :Vieteam 22SC, 42SC, 45WP, 60WG, 75WP, 77WG, 80WP, 82WP, 98WP, 700SC
Tên hoạt chất :Sulfur 2% (2%), (40%), (10%), (55%), (25), (79.5%), (7%), (28%), (200g/l)+ Tricyclazole 20%, (40%), (5%), (50%), (20%), (75%), (0.5%), (75%), (70%),
Loại thuốc :Thuốc trừ bệnh
Nhóm thuốc :Hỗn hợp trừ bệnh
Danh mục thuốc :Được phép sử dụng
Dạng thuốc :22SC, 42SC, : Huyền phù. 45WP: Bột hòa nước. 60WG, 77WG: Hạt hòa tan. 700SC: Huyền phù. 700SC,: Huyền phù. 75WP: Bột hòa nước. 80WP: Bột hòa nước. 82WP: Bột hòa nước. 98WP: Bột hòa nước
Đối tượng phòng trừ :22SC, 42SC, : Đạo ôn/lúa.
45WP: Đạo ôn/lúa. Vàng lá do nấm/lúa.
60WG, 77WG: Đạo ôn/lúa.
700SC: Đạo ôn/lúa.
700SC,: Đạo ôn/lúa.
75WP: Đạo ôn/lúa. Lem lép hạt/lúa.
80WP: Nhện gié/lúa. Vàng lá/lúa. Phấn trắng/cao su. Phấn trắng/hoa hồng.
82WP: Đạo ôn/lúa. Vàng lá chín sớm/lúa.
98WP: Đạo ôn/lúa

Sản phẩm liên quan