Thuốc Trừ Cỏ Glyphosan 757 SG

  • Thuốc trừ cỏ lưu dẫn không chọn lọc sau nẩy mầm.
  • Hoạt chất: Glyphosate ammonium
  • Độ độc: Nhóm 4
  • Cơ chế tác động: Ức chế các hoạt động của enzyme 5-enolpyruvylshikimic axit-3-phosphate synthase(EPSP). Những ezyme này cần thiết cho sự hình thành của Acid amin để tổng hợp protein.
  • Công dụng: Thuốc hấp thu qua lá và di chuyển xuống thân và rễ. Chuyên trừ cò hằng niên và cỏ đa niên trong vườn cao su.
Thương hiệu: Lộc Trời
Loại sản phẩm: thuốc trừ cỏ

145,000₫

Tại sao chọn chúng tôi?

Tên thương mại: GLYPHOSAN 757 SG
Hoạt chất: Glyphosate ammonium
Qui cách: 500 g, 50 g
Độ độc: Nhóm 4
Cơ chế tác động: Ức chế các hoạt động của enzyme 5-enolpyruvylshikimic axit-3-phosphate synthase(EPSP). Những ezyme này cần thiết cho sự hình thành của Acid amin để tổng hợp protein.
Công dụng: Thuốc trừ cỏ lưu dẫn không chọn lọc sau nẩy mầm. Thuốc hấp thu qua lá và di chuyển xuống thân và rễ. Chuyên trừ cò hằng niên và cỏ đa niên trong vườn cao su.
Lưu ý :
– Phun 500 lít nước cho 1ha.
– Phun thuốc tốt nhất ở giai đoạn cỏ đang sinh trưởng mạnh. Phun ướt đều lá cỏ.Tránh phun trực tiếp vào phần của xanh cây trồng.Không nên hòa thuốc Glyphosan với nước có lẫn bùn.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan