Thuốc Trừ Sâu NALDAPHOS 350EC - Hiệu Vua Nhện

Thương hiệu: Công Ty CP Nông Nghiệp LOOKSUN
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Sâu

90,000₫

Tại sao chọn chúng tôi?

Thuốc Trừ Sâu NALDAPHOS 350EC - Hiệu Vua Nhện
Hoạt Chất: Quinalphos ............. 250g/lít
Fenpropathrin .... 100g/lít

Thuốc là hỗn hợp đa tác dụng, có tính lưu dẫn, nội hấp mạnh, thấm sâu, vị độc nên có hiệu lực cao và kéo dài, hạ gục nhanh với các loại sâu hại.

* Naldaphos 350EC được công ty đăng ký trừ nhện gié hại lúa.

* Hoạt chất Fenpropathrin và Quinalphos được đăng ký tại Việt Nam để đặc trị: Sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ trĩ ( bù lạch), nhện gié, muỗi hành trên lúa, nhện đỏ, rệp sáp, rầy xanh, ngây, rầy mật ( rầy nhớt) trên cây ăn trái, bọ nhảy, rầy mật( rầy nhớt), nhện đỏ, bọ trĩ trên rau màu.


Sản phẩm liên quan