Cẩm nang đầy đủ và đa dạng về cây công nghiệp dài ngày (Cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, chè...): Kiến thức trồng trọt, côn trùng hại, bệnh hại và cách phòng trị...