Thế Giới Nông Nghiệp - Chi Nhánh Lâm Đồng - Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Thế Giới Nông Nghiệp - Chi Nhánh Lâm Đồng - Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Được thành lập từ năm 2017, đến nay hệ thống siêu thị Thế Giới Nông Nghiệp và website thegioinongnghiep.com là trung tâm mua sắm trực tuyến các sản phẩm Phân bón, Thuốc BVTV, Hạt giống, Thiết bị tưới, Máy móc nông nghiệp, Vật tư nông nghiệp công nghệ cao,... tại Việt Nam. Là đơn... Xem tiếp