Cẩm nang đầy đủ và đa dạng về cây công nghiệp ngắn ngày (mía, lạc, đậu tương, thuốc lá, bông, đay, cói, dâu tằm..): Kiến thức trồng trọt, côn trùng hại, bệnh hại và cách phòng trị...
 

1. Cây Mía

 

2. Cây Lạc (Đậu Phộng)

3. Cây Đậu Tương (Đậu Nành)

4. Cây Vừng (Mè)

5. Cây Bông

6. Cây Thuốc Lá/ Thuốc Lào