TP Hồ Chí Minh

Thành Phố Thủ Đức: Nhà số 2 KDC Merita Khang Điền, Số 456 Liên Phường, Phường Phước Long B

Lâm Đồng:

Đức Trọng: Số 1, QL 20, Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh.