ALFAMITE 20WP - Đặc Trị Nhện Hại Cam Và Nhện Gié Hại Lúa

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Khác

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

ALFAMITE 20WP
Pyridaben
200g/kg

Sản phẩm liên quan