ALFAMITE 20WP - Đặc Trị Nhện Hại Cam Và Nhện Gié Hại Lúa

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Khác

Liên Hệ: (Zalo) 0909 164 798

Tại sao chọn chúng tôi?

ALFAMITE 20WP
Pyridaben
200g/kg

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan