ALFAPATHRIN 10EC

Thương hiệu: Alfa Sài Gòn
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Sâu Rầy Rệp

0₫

ALFAPATHRIN 10EC
Fenpropathrin
100g/l

Sản phẩm liên quan