ALFAPATHRIN 10EC - Đặc trị sâu cuốn lá trên lúa và nhện đỏ hại cây có múi

Thương hiệu: Alfa Sài Gòn
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Sâu Rầy Rệp

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

ALFAPATHRIN 10EC
Fenpropathrin
100g/l

Đặc trị sâu cuốn lá trên lúa và nhện đỏ hại cây có múi

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan