Bù áp suất 8 lít

0₫
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm Bù áp suất 8 lít

Đầu tưới có chức năng bù áp giúp cân bằng lưu lượng nước tưới tại các vị trí khác nhau khi có biến thiên về áp suất.