CAPTAIN 350SC

Thương hiệu: Alfa Sài Gòn
Loại sản phẩm: thuốc trừ sâu

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

CAPTAIN 350SC
Indoxacarb 150g/l + Tebufenozide 200g/l 
350g/l

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan