Chữ Tê PE, LDPE 16mm và 20mm

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Ống Nối

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

Chữ Tê nối ống PE, LDPE 16mm và 20mm.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan