COMITE 570EW

Thương hiệu: CÔNG TY TNHH UPL Việt Nam
Loại sản phẩm: Khác

55,000₫

Tại sao chọn chúng tôi?

COMITE 570EW
Thông Tin Hướng Dẫn Sử Dụng : ( Comite(R) 570EW )
Hoạt chấtPropargite (min 85 %)
Hàm lượng hoạt chất570 g/l
Nhóm thuốcThuốc trừ sâu
Nhóm độc

GHS   

WHO   

 
 lúa nhện gié
Liều lượng: 0.5-0.8 lít/haPHI: 7
Cách dùng: Phun thuốc khi tỷ lệ dảnh bị hại khoảng 5-10%
 
 chè nhện đỏ
Liều lượng: 0.5-1.0 lít/haPHI: 7
Cách dùng: Phun thuốc khi nhện xuất hiện, mật độ nhện khoảng 3-5 con/ lá
 
 cam nhện đỏ
Liều lượng: 0.1-0.15%PHI: 7
Cách dùng: Phun thuốc khi nhện xuất hiện, mật độ nhện khoảng 3-5 con/ lá
 
 lạc nhện đỏ
Liều lượng: 0.7-1.2 lít/haPHI: 7
Cách dùng: Phun thuốc khi nhện xuất hiện, mật độ nhện khoảng 3-5 con/ lá
 
 sắn nhện đỏ
Liều lượng: 0.5-1.0 lít/haPHI: 7
Cách dùng: Phun thuốc khi nhện xuất hiện, mật độ nhện khoảng 3-5 con/ lá
Cách pha: 25ml/bình 25 lít nước.
 

Sản phẩm liên quan