EMATIN 60EC - Đặc Trị Các Loại Sâu Đã Kháng Thuốc

Thương hiệu: Alfa Sài Gòn
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Bệnh

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

EMATIN 60EC
Emamectin benzoate
60g/l

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan