- 29%

ENOMIL 30SL - Tăng Cường Độ Bám Dính Cho Các Loại Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

  • Thành phần:   Trisilosane ethoxylate: 30% & Phụ gia đặc biệt: 70%
  • Tăng hiệu lực của các thuốc BVTV
  • Tiết kiệm thuốc, nước phun
  • Loang dính và thấm sâu nhanh
  • Hạ phèn nước pha thuốc
  • Chống mưa rửa trôi sau phun

 

Thương hiệu: Enasa Việt Nam
Loại sản phẩm: Chất Bám Dính

25,000₫

Giá Thị Trường: 35,000₫
Tiết Kiệm: - 29% (10,000₫)

Tại sao chọn chúng tôi?

Đặc điểm:

 1. Là chất bổ sung vào bình phun sau khi đã hoà các thuốc BVTV trừ dịch hại khác  

2. Giúp thuốc loang nhanh trên lá cây trồng, thấm sâu vào mô lá hoặc cơ thể sâu hại làm cho hiệu lực thuốc tăng 30-50%

3. Có thể giảm 30% lượng nước phun vì nước thuốc được phân bố đều, ít rơi ra ngoài cây trồng

4. Chống mưa rửa trôi thuốc (phun trước mưa 30 phút không làm giảm hiệu lực của thuốc trừ dịch hại)

Thực tế tại ĐB Sông CL, nông dân dùng mỗi gói thuốc trừ rầy Elsin 600 WP 19 g, bổ sung 7 ml Enomil (1 chai Enomil 50 mL dùng với 7 gói thuốc trừ rầy) phun cho 500 m2 đạt hiệu quả rất cao và kéo dài trên 2 tuần.

  Giọt nước bị loang và thấm vào mô cây khi có Enomil  

(xâm nhập nhanh qua khí khổng lá cây, các giọt nước đối chứng bên cạnh) - Xem thêm video đính kèm

    +      ENOMIL 30SL =                                

So sánh giọt nước thuốc có và không có Enomil khi tiếp xúc mặt lá cây

  

Nước thuốc + Enomil -> dễ dàng xâm nhập vào mô lá qua khí khổng, vào sâu hại qua các lỗ hở cơ thể

 

* So sánh hiệu quả 3 sản phẩm: TSE (Sega, China), TSE (USA), ENOMIL 30SL (7/2017)

+ Giọt nước được giỏ đều trên 4 mẫu là cây Bằng lăng:

 

* Khả năng loang dính và thấm sâu của giọt nước  sau 10 phút có các chất "Super- spreader": 

        

Giọt nước sạch ban đầu      

Sản phẩm liên quan