G3Top

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: G3Top

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Tênthươngphẩm:

G3Top 3.33EC, 20T, 40 WSG

Tên hoạt chất :

Gibberellic acid

Loại thuốc :

Thuốc điều hòa sinh trưởng

Nhóm thuốc :

Gibbellerin

Danh mục thuốc :

Được phép sử dụng

Dạng thuốc :

20Tb: Viên. 3.33EC: Nhũ dầu. 40 SG: Hạt hòa tan

Đốitượngphòngtrừ:

20Tb: Kích thích sinh trưởng/xoài. Kích thích sinh trưởng/dưa hấu. Kích thích sinh trưởng/bắp cải. Kích thích sinh trưởng/đậu tương.


3.33EC: Kích thích sinh trưởng/xoài. Kích thích sinh trưởng/dưa hấu. Kích thích sinh trưởng/bắp cải. Kích thích sinh trưởng/đậu tương.


40 SG: Kích thích sinh trưởng/xoài. Kích thích sinh trưởng/dưa hấu. Kích thích sinh trưởng/bắp cải. Kích thích sinh trưởng/đậu tương

Tác độngcủathuốc:

di chuyển trong cây và tác động đến các bộ phận trên mặt đất.

Nhóm độc :

Nhóm 3

Mức độ độc :

với cá: không độc, với ong: ít độc

Khả năng hỗn hợp:

không hỗn hợp với thuốc có tính kiềm, có ion Cl

Đặc điểm chung :

tăng đậu quả, kích thước quả, kìm hãm độ chín, kích thích trỗ đều, phá ngủ

Sản phẩm liên quan