Hợp Trí Kali-Phos

Thương hiệu: Hợp Trí
Loại sản phẩm: Phân Bón Lá Hỗn Hợp PK

Liên Hệ: (Zalo) 0909 164 798

Tại sao chọn chúng tôi?

LƯU DẪN 2 CHIỀU

ZnMn

Potassium Phosphonate

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan

social