Kristalon Brown Yara

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Kristalon Brown Yara

2,000,000₫

Tại sao chọn chúng tôi?

Phân NPK dinh dưỡng hòa tan trong nước, đa chelated để sử dụng trong các hệ thống truyền nhiễm. 

YaraTera Kristalon Brown (3-11-38 + Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo và Zn) chỉ chứa nitơ nitrat và do đó thích hợp cho cây trồng phát triển bằng hệ thống thủy canh. Nếu cần thiết, tỷ lệ nitơ với kali có thể được điều chỉnh cùng nhau bằng cách sử dụng YaraLiva Calcinit.

Yếu tố

  • N N 3%
 • 2 O 511%
 • 2 O38%
 • MgO4%
 • SO 327,5%
 • B0,025%
 • Cu0,01%
 • Fe0,07%
 • Mn0,04%
 • Mơ0,004%

Sản phẩm liên quan