Lân Hữu Cơ Đầu Trâu

  • Hạ phèn, cải tạo đất
  • Tăng tăng sức chống chịu hạn và sâu bệnh
  • Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận
  • Tăng độ phì nhiêu của đất
Thương hiệu: Bình Điền - Lâm Đồng
Loại sản phẩm: Phân Bón Gốc

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

THÀNH PHẦN

Hữu cơ: 9%;  P2O5: 6%.

Axit Humic: 1%

Fe: 200ppm; Cu: 300ppm; Zn: 1200ppm; B: 400ppm

Trichoderma: 1x10CFU/g

  CÔNG DỤNG

Hạ phèn, cải tạo đất

Tăng tăng sức chống chịu hạn và sâu bệnh

Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận

Tăng độ phì nhiêu của đất

Sản phẩm liên quan