Nỉa rơm 5 răng

200,000₫
Thương hiệu Lò rèn Châu Định
Mã sản phẩm Nỉa rơm 5 răng