Nối giảm 21 xuống 16mm và 20mm PE, LDPE (Ren ngoài)

0₫
Thương hiệu Khác
Mã sản phẩm Nối giảm 21 xuống 16mm và 20mm PE, LDPE (Ren ngoài)

Nối giảm 21 xuống 16mm và 20mm PE, LDPE (Ren ngoài)