Nối giảm 21 xuống 16mm và 20mm PE, LDPE (Ren ngoài)

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Nối giảm

0₫

Nối giảm 21 xuống 16mm và 20mm PE, LDPE (Ren ngoài)

Sản phẩm liên quan