Nối giảm 21 xuống 16mm và 20mm PE, LDPE (Ren ngoài)

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: Nối giảm

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

Nối giảm 21 xuống 16mm và 20mm PE, LDPE (Ren ngoài)

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan