PREMIUM 370WP

Thương hiệu: Alfa Sài Gòn
Loại sản phẩm: thuốc trừ cỏ

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

PREMIUM 370WP
Pretilachlor 330g/kg + Bensulfuron methyl 40g/kg + Fenclorim 110g/kg
370g/kg

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan