QUINIX 32WP - Thuốc trừ cỏ

Thương hiệu: CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX
Loại sản phẩm: Thuốc trừ cỏ

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Quinix 32WP là thuốc trừ cỏ có thể tiến hành theo cả 2 phương pháp trộn rắc và phun.

Quinix 32WP là thuốc trừ cỏ hỗn hợp, chọn lọc, diệt cỏ ở cả 3 giai đoạn: trước nảy mầm – đang nảy mầm – sau nảy mầm. Hiệu quả cao đối với các loại cỏ dại trên ruộng lúa sạ, thời gian sử dụng kéo dài.

Quinix 32WP đặc trị cỏ lồng vực.

Quinix 32WP có hiệu quả cao đối với cỏ lác rận, cỏ chác, cỏ lác, cỏ bợ, rau mác, cỏ đuôi phụng… trên ruộng lúa sạ.

4.1. Phương pháp phun:

  1. Túi 12g:
Thời điểm sử dụngLượng dùngLiều lượng sử dụng
Khi lúa có 2 lá thật (từ 5 – 7 ngày sau sạ)0,48 – 0,70 kg/haPha 12g thuốc/bình 8lít. Phun 4 bình/công Nam bộ (1000m2), phun 2 bình/sào Trung bộ (500m2), phun 1,5 bình/sảo bắc bộ (360m2)
Khi lúa có 3 lá thật (từ 8 – 10 ngày sau sạ)Pha 13 – 14gam thuốc/bình 8 lít. Phun 4 bình/công Nam bộ (1000m2), phun 2 bình/sào Trung bộ (500m2), phun 1,5 bình/sào bắc bộ (360m2)
  1. Túi 25g, 100g:
Thời điểm sử dụngLượng dùngLiều lượng sử dụng
Khi lúa có 2 lá thật (từ 5 – 7 ngày sau sạ)0,48 – 0,70 kg/haPha 25g thuốc/bình 16lít. Phun 1 bình/sào Trung bộ (500m2), 2 bình/công Nam bộ (1000m2).
Khi lúa có 3 lá thật (từ 8 – 10 ngày sau sạ)Pha 30g thuốc/bình 16 lít. Phun 1 bình/sào Trung bộ (500m2), 2 bình/công Nam bộ (1000m2).

4.2. Phương pháp trộn rắc:

Thời điểm sử dụngLượng dùngLiều lượng sử dụng
Khi lúa có 2 -3 lá thật (từ 5 – 10 ngày sau sạ)0,48 – 0,70 kg/haTrộn 4 gói 12g hoặc 2 gói 25g với 4 – 6kg đất cát (đất bột khô) hoặc trộn đều với lượng phân cần bón, rải đều cho 1 công Nam bộ (1000m2).

Sản phẩm liên quan