REQUEST 260EC

Thương hiệu: Alfa Sài Gòn
Loại sản phẩm: thuốc trừ sâu

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

REQUEST 260EC
Chlorfluazuron 100g/l + Fipronil 160g/l
260g/l

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan