REVENUE 25PA - Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng

Thương hiệu: Alfa Sài Gòn
Loại sản phẩm: Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Tên thương phẩm :Revenue 25PA
Tên hoạt chất :Ethephon
Loại thuốc :Thuốc điều hòa sinh trưởng
Nhóm thuốc :Tạo etylen
Danh mục thuốc :Được phép sử dụng
Dạng thuốc :25PA: Hạt
Đối tượng phòng trừ :25PA: Kích thích mủ/cao su

Sản phẩm liên quan