Wofatac 350EC 200ml

Thương hiệu: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HÒA BÌNH
Loại sản phẩm: Khác

100,000₫

Tại sao chọn chúng tôi?

RUỒI VÀNG: Là thuốc trừ sâu WOFATAC 350EC.
THÀNH PHẦN: Profenofos 335g/lít + Lambda - cyhalothrin 15g/lít.
Đặc hiệu: Ruồi vàng, sâu vẽ bùa trên cây ăn trái và rau màu.
Lúa, rau màu : Sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu vẽ bùa, ruồi vàng.
Liều lượng: 10 -15 ml/bình 16 - 20 lít hoặc 150 - 200 ml/200 lít nước.
Cây ăn trái: Ruồi vàng, rệp vẩy nến, rệp sáp, nhện đỏ,sâu vẽ bùa.
Liều lượng: 10 -15 ml/bình 16 - 20 lít hoặc 150 - 200 ml/200 lít nước.
 

Sản phẩm liên quan