STEPGUARD 100SP

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: STEPGUARD 100SP

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Hoạt chất

Streptomycin sulfate

Hàm lượng hoạt chất

100 g/kg

Nhóm thuốc

Thuốc trừ bệnh

 

Phạm vi sử dụng

 bắp cải

 thối nhũn

Liều lượng: 200 g/ha

PHI: 5

Cách dùng: Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện.

 

 lúa

 bạc lá

Liều lượng: 200 g/ha

PHI: 5

Cách dùng: Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện.

Sản phẩm liên quan