STEPGUARD 100SP

Thương hiệu: Khác
Loại sản phẩm: STEPGUARD 100SP

0₫

Hoạt chất

Streptomycin sulfate

Hàm lượng hoạt chất

100 g/kg

Nhóm thuốc

Thuốc trừ bệnh

 

Phạm vi sử dụng

 bắp cải

 thối nhũn

Liều lượng: 200 g/ha

PHI: 5

Cách dùng: Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện.

 

 lúa

 bạc lá

Liều lượng: 200 g/ha

PHI: 5

Cách dùng: Lượng nước phun 600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh mới xuất hiện.

Sản phẩm liên quan

 Infinito 687.5 SC
- 100%
Giá: Liên Hệ 30,000₫
 Pro-thiram 80WG
- 100%
Giá: Liên Hệ 28,000₫
 Impress 80
- 100%
Giá: Liên Hệ 50,000₫
 Penncozeb 75WG
- 100%
Giá: Liên Hệ 50,000₫
 Moren 25WP
- 100%
Giá: Liên Hệ 50,000₫