SUPREME 325SC

Thương hiệu: Alfa Sài Gòn
Loại sản phẩm: ThuốcTrừ Bệnh

Không Kinh Doanh.

Tại sao chọn chúng tôi?

SUPREME 325SC
Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 125g/l
325g/l

Đặc trị đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn hại lúa và thán thư hại xoài

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Sản phẩm liên quan