Thiamax 25WDG - Thuốc Trừ Sâu Phổ Rộng - Thiamethoxam

  • Thuốc trừ sâu phổ rộng
  • Bảo vệ hữu hiệu cây trồng
  • Diệt triệt để trứng mới nở, rầy cám, rầy trưởng thành trên lúa.
Thương hiệu: Hợp Trí
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Sâu

30,000₫

Tại sao chọn chúng tôi?

  • Thuốc trừ sâu phổ rộng
  • Bảo vệ hữu hiệu cây trồng
  • Diệt triệt để trứng mới nở, rầy cám, rầy trưởng thành trên lúa.

THÀNH PHẦN

Thiamethoxam : . . . . 250 g/kg.

TÍNH NĂNG TÁC DỤNG

  • Thiamax 25WDG là thuốc trừ sâu phổ rộng có tác dụng tiếp xúc, vị độc và lưu dẫn (nội hấp) rất mạnh.
  • Sau khi phun từ 2 - 3 giờ thuốc theo mạch dẫn di chuyển đến toàn cây, bảo vệ hữu hiệu cây trồng kể cả phần non mới mọc sau khi xử lý thuốc.
  • Trên lúa, ThiamaX 25WDG diệt triệt để trứng mới nở, rầy cám, rầy trưởng thành.

SauBenhHai

Sản phẩm liên quan