Thuốc đặc trị đạo ôn trên lúa Bimsuper 650SC, 800.8WP, 855WP - Sulfur & Tricyclazole

Thương hiệu: Công ty TNHH An Nông
Loại sản phẩm: Thuốc Trừ Bệnh

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Tên thương phẩm :Bimsuper 650SC, 800.8WP, 855WP
Tên hoạt chất :Sulfur 450g/l (655g/kg), (800g/kg) + Tricyclazole 200g/l (200g/kg), (0.8g/kg)
Loại thuốc :Thuốc trừ bệnh
Nhóm thuốc :Hỗn hợp trừ bệnh
Danh mục thuốc :Được phép sử dụng
Dạng thuốc :650SC: Huyền phù. 800.8WP: Bột hòa nước. 855WP: Bột hòa nước
Đối tượng phòng trừ :650SC: Đạo ôn/lúa.
800.8WP: Vàng lá/lúa.
855WP: Đạo ôn/lúa