Thuốc Trừ Cỏ Helosate 48SL

  • Cơ chế tác động trừ cỏ không chọn lọc.
  • Giai đoạn hậu nảy mầm
  • Nội hấp và lưu dẫn
  • Diệt trừ nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng, cỏ hàng niên và đa niên như cỏ le, cỏ tranh, cây mai dương, mắc cỡ, cỏ mỹ (đuôi chồn), cỏ cú, cỏ ống, cỏ mần trầu, cỏ đồng tiền, cỏ hôi trên vườn cây công nghiệp, cây ăn quả hoặc vùng đất không trồng trọt. Hoặc dùng phun trừ cỏ bờ ruộng lúa, phun trừ lúa chét trước khi cày xới.
 

Tạm hết hàng

Tại sao chọn chúng tôi?

Thuốc trừ cỏ  HELOSATE 48SL

Thành phần:   GLYPHOSATE ISOPROPYLAMINE SALT……………….480g/lit

Đặc tính sản phẩm:

Cơ chế tác động trừ cỏ không chọn lọc, hậu nẩy mầm, nội hấp và lưu dẫndiệt trừ nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng, cỏ hàng niên và đa niên như cỏ le, cỏ tranh, cây mai dương, mắc cỡ, cỏ mỹ (đuôi chồn), cỏ cú, cỏ ống, cỏ mần trầu, cỏ đồng tiền, cỏ hôi trên vườn cây công nghiệp, cây ăn quả hoặc vùng đất không trồng trọt. Ngoài ra còn dùng phun trừ cỏ bờ ruộng lúa hoặc phun trừ lúa chét trước khi cày xới.

Ưu điểm của sản phẩm:

Tác dụng kéo dài, nhanh và mạnh

Diệt được nhiều loại cỏ khác nhau cả trên cạn hay dưới nước

Không gây hại cho rễ của cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây trồng

Cỏ hải

Liều sử dụng 

Lượng nước phun 800 lít/Ha

 Cây có múi

 Cỏ tranh

Nơi có bóng râm : 4,5 lít/ha

Pha 45 ml/bình 8 lít nước

Ngoài nắng: 6,0 lít/ha

Pha 60 ml/bình 8 lít nước

Cây cao su

Cỏ gấu, cỏ hàng niên và đa niên

3,0 lít/ha

Pha 30 ml/bình 8 lít nước

LƯU Ý: Lượng nước phun 800 lít/ha. Phun khi cỏ xanh tốt chưa ra hoa. Phun trước khi mưa tối thiểu 4 giờ. Không phun thuốc trúng vào phần có màu xanh của cây trồng. Nên pha thêm RADA 80WP hoặc RADA 720SL khi vườn cây có nhiều cỏ lá rộng để gia tăng hiệu quả diệt cỏ lá rộng. Phun thuốc cần thiết pha với nước sạch.

Thời gian cách ly: không xác định

Sản phẩm liên quan